ból w kręgosłupie

OBOWIĄZEK RODO/INFORMACJA DLA PACJENTA

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest MediDa Dagmara Nowicka, z siedzibą we Wrocławiu 54-042, ul.Kosmonautów 222m19, NIP: 692-214-59-74, tel. +48506133923, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podstawie wpisu do CEiIDG.
 2. Dane osobowe pacjentów są wykorzystywane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a. ustalenia tożsamości pacjentów zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
  b. prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
  c. kontaktowania się w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielonymi świadczeniami, w tym umówionymi wizytami co stanowi uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Przetwarzane dane osobowe mogą objąć wszelkie dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej, w tym dane o stanie zdrowia. Administrator danych osobowych ma ustawowy obowiązek zachowania danych osobowych w tajemnicy.
 4. Administrator informuje, że podanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe – bez podania danych osobowych administrator nie będzie mógł wypełnić ciążących na nim obowiązków, a w konsekwencji może odmówić umówienia wizyty lub udzielenia świadczenia leczniczego.
 5. Administrator informuje, że w związku z regulacjami prawnymi dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania wynikających z przepisów prawa.
 6. Administrator może przekazać dane pacjentów podmiotom, które świadczą na jego rzecz usługi związane ze wsparciem działalności. W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego (portale zdrowotne, bazy danych, portale rejestracyjne i pokrewne) lub wsparcia prowadzonej przez administratora działalności (fakturowania, archiwizacji, sprzedaży, rozliczenia należności, dostarczania korespondencji i przesyłek, prawne). Dane osobowe mogą zostać również przekazane innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości opieki medycznej. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione wskazanym przez pacjenta osobom.
 7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator informuje również o prawie dostępu do danych osobowych, prawie ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Administrator informuje również o prawie do sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 8. W przypadku, gdy pacjent umówił wizytę przez portale medyczno-rejestracyjne (w tym ZnanyLekarz.pl, ABC zdrowie.pl, itp) oraz przez telefon i drogą poczty elektronicznej, administrator pozyskał dane osobowe pacjenta z powyższych. Pozyskanie danych osobowych było niezbędne do umówienia i zrealizowania wizyty. Pozyskane dane osobowe obejmowały imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.