Gabinet rehabilitacji rodzinnej Dagmary Nowickiej
we Wrocławiu